003 KANZEONJI - 観世音寺(福岡県太宰府市) > 戒壇院本堂 -

003 KANZEONJI - 観世音寺(福岡県太宰府市) > 戒壇院本堂 - author: KANZEONJI Original Panoramio page

Photo Location Map

Nearest Stations

Nishitetsu Gojo (西鉄五条) (0.61 km)
Dazaifu (太宰府) (1.05 km)
Tofuro-mae (都府楼前) (1.28 km)
Nishitetsu Futsukaichi (西鉄二日市) (1.44 km)
Nishitetsu Futsukaichi (西鉄二日市) (1.44 km)