Nagahama Station

長浜

Shiga (滋賀)

Hokuriku Main Line (Maibara - Toyama) Line JR北陸本線(米原〜富山)

Next Station on Hokuriku Main Line (Maibara - Toyama) Line: Torahime
Previous Station on Hokuriku Main Line (Maibara - Toyama) Line: Tamura

Nagahama Station Map