Kurume-daigaku-mae Station

久留米大学前

Fukuoka (福岡)

Kyudai Main Line Line JR久大本線(ゆふ高原線)

Next Station on Kyudai Main Line Line: Mii
Previous Station on Kyudai Main Line Line: Minami-Kurume

Kurume-daigaku-mae Station Map