Shin-Fujiwara Station

新藤原

Tochigi (栃木)

Aizukinugawa Line 野岩鉄道会津鬼怒川線

Next Station on Aizukinugawa Line: Ryuokyo

Connecting Lines in Shin-Fujiwara Station

Kinugawa 東武鬼怒川線

Shin-Fujiwara Station Map