Hokuhoku-Oshima Station

ほくほく大島

Niigata (新潟)

Hokuhoku Line 北越急行ほくほく線

Next Station on Hokuhoku Line: Mushigawa-Osugi
Previous Station on Hokuhoku Line: Matsudai

Hokuhoku-Oshima Station Map