Oike Ikoinomori Station

大池いこいの森

Niigata (新潟)

Hokuhoku Line 北越急行ほくほく線

Next Station on Hokuhoku Line: Kubiki
Previous Station on Hokuhoku Line: Uragawara

Oike Ikoinomori Station Map